Onderwijs

Patrick Janssen en onderwijs

Ik ben al jaren werkzaam bij het hoger onderwijs in diverse rollen. Als docent, afstudeercoach en als lid van examencommissies.

Met mijn kennis van onderwijs ben ik betrokken geweest bij het opstarten van privé scholen zoals TeamAcademy (HBO) en IAM-college (MBO).

In 2022 heb ik in opdracht van de examencommissie van TIO Business School onderzoek gedaan voor het Senior Kwalificatie Examinering programma van CITO naar de kwaliteit van beoordelaars en beoordelingen.

    • Janssen, P.T.H.M. (2022). SKE rapport Kwaliteitsfactoren van beoordeling (Herziene versie April 2023) Cito rapportnummer 2137.

Tot slot: vanuit Emergence Global verzorgen wij educatieve programma’s voor Bachelor en Master opleidingen voor Europese scholen.