Studieboek (2022): Interculturele competenties

Studieboek
Janssen, P. T. H. M. (2022) Interculturele Competenties. Nederland, Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers

Ook Engelstalig verkrijgbaar:
Janssen, P. T. H. M. (2022) Intercultural Competences. The Netherlands, Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers

Year
2022

Met het boek Interculturele competenties leren studenten vanuit een stevig wetenschappelijk bewezen theoretisch kader wat cultuur eigenlijk inhoudt. Na bestudering van dit boek hebben studenten voldoende handvatten om goed om te gaan met alle verschillende culturen wereldwijd. Ook kunnen zij relativeren en zichzelf plaatsen ten opzichte van andere culturen. Aan de hand van basisbegrippen als waarde, rol, comfortzone, betekenis en context belicht het boek wat cultuur is. Het boek reikt modellen aan om cultuur mee te begrijpen en in te kaderen, zo licht het toe hoe om te gaan met interculturele conflicten.

Boek Interculturele Competenties van Patrick T.H.M. Janssen (2022)
Boek Interculturele Competenties van Patrick T.H.M. Janssen (2022)

In de herziene, tweede editie is een kort overzicht gegeven van de meest bekende interculturele theorie├źn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk onderbouwde en anekdotische modellen. Het model van Hofstede is wereldwijd nog steeds het meest gebruikte en bekendste en is daarom in een apart hoofdstuk uitgelicht. Het model van Richard Lewis is naar de achtergrond geraakt vanwege de geringe wetenschappelijke waarde. In plaats daarvan is eenzelfde soort model met praktische toepassingen eruit gelicht wat wel een wetenschappelijke achtergrond heeft namelijk het model van Dingemans & Janssen. Daarnaast is extra aandacht gegeven aan onderwerpen zoals culturele identiteit, inclusiviteit en diversiteit. Tot slot is er uitgebreide aandacht voor het culture-shock proces en de ontwikkeling van langdurige interculturele sensitiviteit.

Boek Interculturele Competenties Patrick T.H.M. Janssen 2022
Boek Interculturele Competenties Patrick T.H.M. Janssen 2022

Interculturele competenties is uitermate geschikt voor internationaal geori├źnteerde opleidingen, zoals Economie, Bedrijfskunde en Human Resource Management, maar zeker ook voor opleidingen als Social Work, lerarenopleidingen en elk vakgebied waarbij met verschillende mensen gecommuniceerd dient te worden.

Some More Cool Projects

Marie

Research, Print Design, Content Creation, Website Design