Artikel: hoe ga je als sociaal werker om met culturele verschillen?

Artikel
Uitgegeven door Noordhoff voor de opleiding sociaal werk.

Hele artikel lezen
Het complete artikel is te vinden op https://emergenceglobal.nl/ onder publicaties.

Jaar
2018

Hoe definieer je wat ‘normaal’ is als sociaal werker?

In de huidige Nederlandse maatschappij komen we steeds meer in aanraking met mensen uit een andere cultuur. Naast de bekende groepen immigranten uit de twintigste eeuw zijn daar meer recent ook Somaliërs, Eritreeërs, Polen, Afghanen, Ghanezen en Syriërs bij gekomen. In deze nieuwe situatie zien autochtone Nederlanders zich geconfronteerd met andere culturen en moeten hier mee leren omgaan.

Tegelijkertijd worden immigranten in een Nederlandse cultuur geplaatst die ze maar moeilijk kunnen begrijpen en accepteren. Ook zij moeten leren met de Nederlandse cultuur om te gaan.

Artikel hoe ga je als sociaal werker om met culturele verschillen?
Artikel: hoe ga je als sociaal werker om met culturele verschillen?

Voor professionals in de sociale sector, met name in multiculturele steden, zijn interculturele competenties dan ook een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren. Met deze competenties wordt bedoeld: gevoel ontwikkelen (culturele sensitiviteit) wanneer culturele zaken en culturele misverstanden een rol spelen. Heb je kennis van de valkuilen van culturele communicatie?

Eén van de grootste valkuilen is dat mensen in eerste instantie denken dat extra kennis en competenties over cultuurverschillen niet nodig is. Een uitspraak zoals “Als iedereen normaal doet is er niks aan de hand”, geeft blijk van de vaak heersende onderschatting van culturele verschillen. Wat namelijk ‘normaal’ is voor de één, is dat niet voor de ander. Wiens ‘normaal’? Dat van jou of dat van mij? Normaal bestaat niet in de communicatie tussen culturen.

Some More Cool Projects

Marie

Research, Print Design, Content Creation, Website Design