Boek (2023): Universal Understanding

Auteurs
Anne-Marie Dingemans & Patrick T.H.M. Janssen

Onderwerp
Wetenschappelijke achtergrond van het Dingemans & Janssen model voor het begrijpen van culturele verschillen.

Het boek is te bestellen via de website van Emergence Global.

Year
2022

Eind 2022 hebben wij, Anne-Marie Dingemans en Patrick Janssen, het boek Universal Understanding uitgegeven. In dit boek wordt het Dingemans & Janssen-model voor het begrijpen van culturele verschillen geïntroduceerd. Het model heeft tot doel culturen te meten, culturele verschillen te identificeren en praktisch advies te geven op basis van wetenschappelijke grondslagen.

Het idee achter het model is dat het een universele manier biedt alle culturele verschillen in communicatie te overbruggen van alle mensen ter wereld. Dit boek is een prettig leesbare achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek wat hieraan ten grondslag ligt.

Boek Universal Understanding van Dingemans en Janssen
Boek Universal Understanding van Dingemans en Janssen

Het boek omvat zowel zichtbare als onzichtbare aspecten van cultuur, waarbij communicatiestijlen de zichtbare laag vertegenwoordigen en waarden dienen als de onderliggende drijvende kracht.De selectie van culturele aspecten voor het model wordt besproken, rekening houdend met wetenschappelijke onderbouwing, meetbaarheid, mondiale acceptatie en relevantie voor de doelgroep. De classificatie en meting van cultuur in het model maakt gebruik van een ternair antwoordmodel en categoriseert culturen in drie typen: taak-, relatie- en zingevingsgerichte culturen.

De praktische toepassing van het model is uitgewerkt via de Culturertest, een persoonlijkheidstest die een individueel cultureel profiel weergeeft. Op de site van Culturetest zijn vergelijkingen tussen landen en een direct toepasbaar, praktisch, persoonlijk advies beschikbaar. De culturetest geeft voor jouw specifiek op maat gemaakte adviezen.

Het gegevens- en statistische validatie proces van het model wordt ook kort uitgelegd, waarbij kruisvalidatie (cross-validation) wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en generaliseerbaarheid ervan te garanderen. Over het geheel genomen biedt het boek een alomvattend raamwerk en praktische hulpmiddelen voor het begrijpen van en omgaan met culturele verschillen in diverse organisaties en onderwijsinstellingen.

Dingemans & Janssen model
Dingemans & Janssen model

Some More Cool Projects

Marie

Research, Print Design, Content Creation, Website Design

Softy

Research, Branding, Packaging, Ad Design, PPC Management